Gizlilik & Güvenlik


Bu gizlilik politikası Katia.com.tr sitesi ve bu sitenin tüm alt bölümleri için geçerlidir.

Katia.com.tr, üyelerinin bildirmiş oldukları adresler, telefonlar, e-posta adresleri gibi kişisel bilgilerini, ilgili üyenin onayı olmadan kesinlikle başka yerde yayınlayamaz, kullanamaz, üçüncü şahıslara iletemez ve onlarla paylaşamaz.

Katia.com.tr, üyelerin veya ziyaretçilerinin sisteme giriş için kullandıkları bilgisayara çerez bırakabilir. Çerez içerisindeki bilgiler yalnızca üyenin daha sonraki ziyaretlerinde hatırlanması ve ona uygun içerik sunulması için kullanılabilir. Hiçbir şekilde ziyaretçinin site dışı aktivitelerini izlemek için kullanmayacağını taahhüt eder.

Katia.com.tr, adli makamlar tarafından resmi istek olmadığı sürece üyelerine ait bir bilgiyi üçüncü satışlara vermeyeceğini taahhüt eder.

Bu sayfadaki bilgiler Katia.com.tr tarafından güncellenebilir. Lütfen periyodik olarak bu bilgileri kontrol ediniz. 

Bu gizlilik politikası Katia.com.tr ziyaretçilerini ve üyelerinin haklarını koruma altına almaktadır.